Tediport – Chúc Tết đầu năm và triển khai kế hoạch năm 2024

Sau lễ nghỉ Tết vui vẻ và an toàn, hôm nay, ngày 15/2/2024, toàn thể cán bộ CNV Công ty Cổ phần TVXD Cảng – Đường thủy đã trở lại làm việc. Nhân dịp xuân mới, Ban lãnh đạo cùng với Công đoàn Công ty đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm trong không…

TEDIPORT – Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 26/01/2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường thủy đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thành phần tham dự gồm có BCH Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, BCH Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng…

Đến 2030, mỗi năm cần hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 vào khoảng trên 350.000 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi năm sẽ cần chi hơn 50.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa, với…

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, cảng cạn “cõng” 25-35% hàng hóa xuất nhập khẩu Với quan điểm phát triển hệ thống…