Hội thảo chuyên đề về sợi gia cường bê tông Barchip

Công ty Cổ phần công nghiệp Toda (Toda Industries Corporation) là một doanh nghiệp của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Với định hướng phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực vật liệu, Toda đã không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm mới.