Cục HHVN và Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác cảng khởi công nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp, Hải Phòng

Sáng 02/8, tại Hải Phòng, Cục HHVN phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác cảng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng, giai đoạn 1, theo hình thức Hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).