Thăm hỏi anh em hiện trường hai dự án: Cảng NM Gang thép Nghi Sơn và NM lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Thanh Hóa

You are here: