Đại hội công đoàn Công ty CP TVXD Cảng – Đường thuỷ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 05/05/2023, Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty CP TVXD Cảng – Đường thủy nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đ/c Vũ Thanh Tịnh- UVBTV Công đoàn Tổng Công ty TVTK GTVT; đ/c  Nguyễn Phương Nam – UV BCH Đảng Ủy Công ty, đ/c Phan…