Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động: Vinh danh kinh tế tri thức

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, TEDI đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Quá trình lao động sáng tạo và sự cống hiến thầm lặng của trí tuệ VN trong ngành xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đã được vinh danh.