Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 5/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 2973/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển: gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 5/8, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 với sự chủ trì của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tham dự hội nghị còn có các Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Trương Tấn Viên, Lê Đình Thọ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ GTVT, đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển…