“Tạo ra giải pháp thủy công sáng tạo và bền vững là nền tảng mang lại hiệu quả cho nền kinh tế và sự bình yên cho cuộc sống con người”

LĨNH VỰC KINH DOANH

Tư vấn đầu tư

Lập quy hoạch đầu tư, xây dựng công trình cảng, đường thủy, công trình thủy lợi, nhà máy đóng tàu…

Tư vấn thiết kế

Công trình xây dựng cảng, công trình đường thủy, công trình xây dựng ven biển, công trình thủy lợi…

Tư vấn khảo sát

Thủy hải văn công trình cảng, cầu đường, trắc địa công trình, địa chất công trình…

Tư vấn giám sát

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng công trình….