Lễ mở thầu Gói 1 – Nhà máy đóng tàu OSHIMA

You are here: