1. Tên dự án: Dự án ĐTXD Tổng kho xăng dầu ĐKC.
  2. Địa điểm xây dựng: xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
  3. Năm khởi công: 2015
  4. Năm hoàn thành: 2019
  5. Các đặc điểm nổi bật của dự án: Dự án đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu DKC có chức năng xuất nhập khẩu xăng dầu phục vụ trực tiếp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ với quy mô gồm kho 86.000m3, bến cập tàu cho tàu đến 49.000 DWT, bến cập tàu cho tàu 10.000DWT và cầu dẫn. Dự án được đầu tư xây mới, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; khoảng cách ly an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn an ninh hàng hải. Bến cập tàu cho tàu đến 49.000 DWT có chiều dài 280m, bao gồm 1 sàn công tác, 4 trụ va và 6 trụ neo cập tàu. Bến cập tàu cho tàu 10.000DWT có chiều dài 170m, bao gồm 1 sàn công tác, 2 trụ va và 6 trụ neo cập tàu. Hệ thống cầu dẫn dài khoảng 600m, rộng 5.8m nối bến cập tàu cho tàu 10.000DWT với đất liền, có đường đi lại rộng 3m kết hợp trụ đỡ đường ống dẫn dầu.
  6. Mô tả ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến: Bến cập tàu và cầu dẫn được thi công lắp ghép bằng dầm BTCT dự ứng lực giản đơn tiết diện bản rỗng giúp tiết kiệm thời gian thi công các hạng mục công trình. Nền cọc của dự án có sự kết hợp của các loại cọc khác nhau: BTCT dự ứng lực D800mm và cọc ống thép D812.8mm cho các hạng mục công trình

 

dkc1dkc2

images1385426_nghi_loc