1/. Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

2/. Địa điểm: Nghệ An

3/. Năm thực hiện: 2015-2015

4/. Quy mô: ĐTXD 2 bến cho tàu trọng tải 30.000 DWT cùng các hạng mục công trình đồng bộ khác như : nạo vét khu nước, tôn tạo bãi và kè bảo vệ bờ, công trình kiến trúc và mạng kỹ thuật…

5/. Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Thiết kế cơ sở

Cang_Cua_Lo