CHÚC MỪNG CBCNV-LĐ
SINH NHẬT THÁNG 11 & THÁNG 12/2018

Nguyễn Minh Khang

Phạm Đình Mạnh

Phan Đình Đức

Thái Doãn Trình

Nguyễn Đình Bản

Nguyễn Đắc Trọng

Nguyễn Văn Nam

Phạm Thị Thu Trang

Bùi Trọng Quốc Quân

Bùi Hoàng Sơn

Ngô Tiến Nhâm

Hồ Tuấn Minh

Ngô Quang Đỉnh