Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Văn Phong – khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

You are here: