1/. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long.

2/. Địa điểm phường Bãi Cháy, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

3/. Năm thực hiện: 2014-2015

4/. Quy mô:

+ Kè giai đoạn 1 với tổng chiều dài kè 2682m

+ Kè giai đoạn 2 với tổng chiều dài kè 1981m

5/. Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư XDCT và lập thiết kế BVTC.

Tong-Quan-Sun-Group-Ha-Long