CHÚC MỪNG CBCNV-LĐ
SINH NHẬT THÁNG 10

 

Đào Văn Hải
Nguyễn Tiến Mạnh
Ngọ Duy Trình
Nguyễn Ngọc Tân
Dương Anh Dũng
Vũ Huy Cường
Nguyễn Kim Tuấn
Trần Đình Hạnh
Lê Thị Lan

Phạm Huy Thảo
Đặng Quang Thịnh

                    Bùi T.Thanh Hương