QH hai Phong copy1/. Chủ đầu tư: Cục Hàng Hải Việt Nam

2/. Địa điểm: Lạch Huyện, Hải Phòng
3/. Năm thực hiện: 2008-2014
4/. Quy mô: Khu vực cửa lạch Huyện, đoạn từ ngoài biển vào đến kênh Hà Nam (khoảng 2.000 ha) thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng.

Khu vực sông Chanh, đoạn từ kênh Cái Tráp đến khu vực hạ lưu cầu sông Chanh (nơi tập trung các bến cảng chuyên dụng phục vụ các ngành công nghiệp như xăng dầu, đóng tàu ..) (khoảng 1.000 ha) thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
5/. Phạm vi tư vấn:Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện trên cơ sở Quy hoạch phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã được phê duyệt năm 2008 nhằm mục đích hoạch định không gian và điều chỉnh lộ trình phát triển cảng cho giai đoạn đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030

sYQc88r