1/. Chủ đầu tư: Công ty xuất nhập khẩu xây dựng (VINACONEX)

2/. Địa điểm: Huyện Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh

3/. Năm thực hiện: 2001-2002

4/. Quy mô: Bến xuất cho tàu 15.000DWT, bến nhập cho sà lan 500T

5/. Phạm vi tư vấn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế BVTC

images1138151_10527692_269267123284305_372282057940364281_n__1_