THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng – Đường thuỷ
  • Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại/Fax: 024.38513626 – 024.38515817
  • Fax: 024.38517816
  • Email: infor@tediportvn.com.vn – Web: www.tediportvn.vn

GỬI THƯ ĐẾN TEDIPORT