Đề xuất đầu tư 6.425 tỷ đồng xây 2 bến tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

You are here: