Cuối tháng 6: Hoàn thành Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai

You are here: