Thừa Thiên – Huế thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa container qua cảng Chân Mây

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa container qua cảng Chân Mây sẽ góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng sức hấp dẫn đối với môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào…