TEDIPORT cùng đoàn Công tác Bộ GTVT Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Bến – cảng biển Cà Ná Giai đoạn 1A

Sáng ngày 17/01/2022, Đoàn công tác của Bộ GTVT do đồng chí Đinh Mạnh Đức (Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ GTVT)  làm Trưởng đoàn đã đến Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Bến – cảng biển Cà Ná Giai đoạn 1A…