Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cảng – Đường thủy đang tìm kiếm các ứng viên nhiệt tình và có năng lực cho các vị trí sau: Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành: Dân dụng và công nghiệp. – Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường Đại học…