Đầu xuân nói chuyện chiến lược phát triển TEDIPort

Nhân dịp xuân mới Canh Tuất, tại Nhà khách Chính phủ 37 Hùng Vương, Công ty CP TVXD Cảng-Đường thủy đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân giữa HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty với các cựu lãnh đạo của TEDIPort và những cán bộ đã trưởng thành từ TEDIPort hiện đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước.