Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 31/01/2018 Công ty đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tiễn – Giám đốc Công ty với sự tham dự của sự tham dự của BCH Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo, BCH Công Đoàn, Đoàn thanh niên,