Hải Phòng phát triển hệ thống cảng biển

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng và thực hiện Quy hoạch phát triển cảng biển khu vực Hải Phòng. Cảng Hải Phòng đang mong muốn được tham gia đầu tư xây dựng bến tại Lạch Huyện .